Terapia małżeńska – psychoterapia par


Psychoterapia par i rodzin daje możliwość usprawnienia komunikacji i odnalezienia motywów swojego postępowania. Bazuje na pracy całego systemu rodzinnego i ma na celu zrozumienie wzajemnych potrzeb i pragnień oraz znalezienie kompromisów w spornych kwestiach. Sesje psychoterapii odbywają się zwykle co dwa lub trzy tygodnie.

Terapia małżeńska jest formą psychoterapii par, na którą najczęściej zgłaszają się partnerzy aktualnie doświadczający w swoim związku kryzysu. Pomaga ona małżonkom nauczyć się szczerze komunikować ze sobą, szanować wzajemne uczucia i potrzeby. Uczy także sztuki wypracowywania kompromisu oraz przekształcania dotychczasowych konfliktów w źródło do wzrostu i pogłębienia relacji pomiędzy partnerami.

Dla kogo terapia małżeńska?

Terapia małżeńska jest skierowana do par, które chcą zwrócić się z prośbą o konsultację, wsparcie i pomoc do specjalisty. Najczęściej partnerzy w takich związkach borykają się z trudnościami o zróżnicowanym podłożu, przez które odczuwają spadek jakości ich relacji oraz wzajemne oddalanie emocjonalne.

Psychoterapia par – kiedy skorzystać?

Psychoterapia par jest wybierana przez małżeństwa o różnym stażu wzajemnego pożycia. Ważną kwestią jest, aby każdy z partnerów chciał dobrowolnie uczęszczać na terapię. Wiele par nie decyduje się na skorzystanie z terapii małżeńskiej, ponieważ nie potrafi rozmawiać o dotykających ich problemach, a co dopiero zaangażować w rozmowę osobę psychoterapeuty. W takim wypadku warto mimo wszystko zwrócić się do specjalisty, który stworzy małżonkom neutralny i bezpieczny grunt dla wyartykułowania swoich obaw, opinii i potrzeb.

Psychoterapia par będzie także dobrym rozwiązaniem dla partnerów, którzy nie potrafią dojść do porozumienia, wzajemnie się obwiniają, mają konfliktowe temperamenty lub przeciwnie, gdy co najmniej jeden z partnerów jest zamknięty i introwertyczny.

Warto dodać, że uczęszczanie na terapię małżeńską nie powinno być czymś wstydliwym. Nie świadczy także o tym, że partnerzy odnieśli porażkę we wzajemnym pożyciu. Przeciwnie, zaproponowanie partnerowi wspólnego udania się na psychoterapię par, świadczy o chęci rozwiązania problemów, jest wolą polepszenia jakości związku. Świadczy także o dojrzałości i chęci wzięcia odpowiedzialności za zaistniałą sytuację.

Jak wygląda terapia małżeńska?

Terapia małżeńska jest prowadzona przez osobę psychoterapeuty w gabinecie w Gliwicach. Terapia ma na celu wzrost wzajemnego zrozumienia pomiędzy partnerami. Zadaniem terapeuty jest stworzenie możliwości uzewnętrznienia się przez każdego z partnerów. Psychoterapeuta nie osądza, nie poucza, ani nie moralizuje małżonków. Zachęca ich jedynie do mówienia o tym co myślą i czują w związku z doświadczanym kryzysem.

Podczas spotkań para musi komunikować się w sposób gwarantujący drugiej stronie szacunek oraz możliwość wyartykułowania do końca każdego podjętego tematu.

Psychoterapia par ma na celu wypracowanie takich efektów, jak:

  • rozwinięcie umiejętności szczerej i otwartej komunikacji między partnerami,
  • umiejętność osiągania kompromisu,
  • umiejętność radzenia sobie z emocjami jak złość, smutek, odrzucenie, poczucie winy,
  • transformacja zachowań związanych z walką i konfliktem w twórcze doświadczenia, pogłębiające wzajemne zrozumienie między partnerami.
  • nauka poszanowania i respektowania wzajemnych granic i ograniczeń,
  • bliższe poznanie osoby partnera, jego zachowań, podejmowanych decyzji,
  • budowanie i pogłębianie wzajemnej więzi, porozumienia, szacunku,
  • wyjaśnienie sobie wspólnych doświadczeń z przeszłości, które były bolesne i trudne dla partnerów,
  • zrozumienie powiązań pomiędzy trudnymi przeżyciami z przeszłości, a obecnymi problemami w związku.

Terapia małżeńska będzie trwać tyle, ile wymagać będzie osiągnięcie założonego celu. Może to być kilka spotkań lub więcej. Zazwyczaj wspólne sesje u psychoterapeuty odbywają się co 2 lub 3 tygodnie, a w dalszym okresie terapii nawet rzadziej. Na początek warto umówić się na pierwszą wizytę terapii w Gliwicach i przekonać się na własnej skórze, jak takie spotkanie wygląda.

Zapraszamy na seanse terapii małżeńskiej do Gliwic.